മദ്യം ഉണ്ടാക്കരുത്, വില്‍ക്കരുത്, ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഗുരുവിന്റെ പേരിലുള്ള സംഘടനയില്‍ പലരും മദ്യരാജാക്കന്മാര്‍.

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരിടത്ത്, ചില്ലിട്ട ഒരു കോണ്‍ക്രീറ്റ് മണ്ഡപത്തില്‍ ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ പൂര്‍ണ്ണകായ പ്രതിമ. ആ വിഗ്രഹത്തിന് കര്‍പ്പൂ‍രാരതി ഉഴിയുന്ന ഒരു പൂജാരി. പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന ഇരുപതോളം ഭക്തജനങ്ങള്‍.

ദൈവം അവനവന്റെ ഉള്ളിലാണ്, പുറത്തല്ല‍ എന്ന് പഠിപ്പിക്കാന്‍ കണ്ണാടിപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ അതേ ഗുരു...

നാം നെറികേടല്ലേ ഈ കാണിക്കുന്നത് ? പറയൂ...


മാതൃഭൂമി ഇന്റെര്‍നെറ്റ് എഡിഷനില്‍‍ ഇന്നു വന്ന വാര്‍ത്ത നോക്കൂ


ഇനി അത് സത്യമാകുമോ ദൈവമേ ...

Newer Posts Older Posts Home